This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuwe generatie reinigingsvoertuigen snel en milieuvriendelijk


12 KILOMETER DIESEL


Onlangs kreeg ADJ


Een multifunctionele MAN TGX 18.440 4x2 BL wegdekreiniger maakt sinds kort deel uit van het wagenpark van ADJ Milieu- techniek. Samen met een eerder ingezette MAN TGX 36.480 8x4, die voorzien is van een innovatief heetwater-reinigings- systeem, beschikt het bedrijf nu over twee reinigingsvoertui- gen waarmee snel en milieuvriendelijk wegen zijn schoon te maken. “Er is voldoende capaciteit om vlot oliesporen tot wel twintig kilometer lengte in één keer te verwijderen”, aldus Chris de Jong, woordvoerder van ADJ Milieutechniek.


D


e MAN TGX 18.440 4x2 BL is voorzien van een Brock Jumbo wegdekreiniger. Deze unit om- vat een veegmachine met een rolbezem, een hogedrukreinigingsinstallatie en een kolkenzuiger. De auto is ook inzetbaar voor het vervoer van diverse watercon- tainers om bij reinigingsprojecten over voldoende water te kunnen beschikken. Hij heeft hydrostatische aandrijving.


Breed inzetbaar De Brock Jumbo wegdekreiniger met 350 bar werkdruk is inzetbaar voor het mobiel reinigen van zeer vervuilde op- pervlakten en Zeer Open Asfalt Be- ton (ZOAB en ZOAB+), het verwijderen en opruimen van olie op wegen en van brandstofl ekkages, het preventief reini- gen van wegen in verband met gladheid en het droog zuigen van het wegdek voor het asfalteren en/of het aanbren- gen van markering. Er is geen aparte hulpmotor, zoals gebruikelijk. “Een be-


36 Nr.8 - 2012 OTAR


wuste keuze”, zegt De Jong. “Zo vol- doen we met de aandrijving van de complete reinigingsunit op deze auto aan de zwaarste emissienormen van dit moment. Dat is van belang, omdat we regelmatig in binnensteden komen met milieuzonering. Daarnaast verwachten onze opdrachtgevers, veelal overhe- den, een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van werken. Beide voertuigen beantwoorden daarom aan de strengst geldende milieu- en veiligheidseisen.”


AWS 300 wegdekreiniger Sinds januari 2012 heeft ADJ Milieu- techniek ook een multifunctionele AWS 300 heetwater-wegdekreiniger. De rei- nigingsinstallatie – in eigen beheer ont- wikkeld – is geplaatst op een MAN TGX 36.480 8x4 (triple) chassis met meesturende achteras. Ook dit voer- tuig voldoet aan de strengste milieu- en veiligheidseisen. De AWS 300 heetwa- ter-wegdekreiniger is specifi ek ontwor-


Milieutechniek melding voor het reinigen van een lang dieseloliespoor van bijna 12 kilometer lengte. Een buslijn met een kapotte tankdop had tijdens zijn reis in Amersfoort een fl ink glad spoor


achtergelaten. Diverse straten moesten worden afgesloten in verband met het gladde wegdek en het voorkomen van verdere vervuiling van uitrijsporen door het overige verkeer.


Om het oliespoor zo snel mogelijk te verwijderen en de busroute weer schoonvrij op te leveren, is de AWS 300 heetwater wegdekreinigingscombinatie ingezet. Door de combinatie van heet water, het gebruik van superreinigingsontvetter, het neutraliseren met koudwater en hoog zuigvermogen kon het oliespoor in één gang worden schoongemaakt. Binnen drie uur was de busroute weer vrij .


pen voor het mobiel reinigen van veront- reinigde wegen en terminals die vervuild zijn met plantaardige (biologische) olie- sporen, rubbersporen, hydrauliekspo- ren, verf- en paraffi nesporen en ande- re moeilijk te verwijderen substanties. De AWS 300 kan namelijk behalve koud water ook heet water op zeer hoge tem- peratuur (+100 °C) en variërende water- druk (tot 300 bar) spuiten, tot wel 2,5 meter breed.


Meer informatie: www.milieuongevallen.nl


OLIESPOOR OP BUSLIJN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48