This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouw- en infrasector tekenen intentieverklaring veilig werken


op het GIS-display getoond. Door het lokaliseren van assets wordt de productiviteit van werknemers ver- beterd. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat 20 procent van de werkzaamheden door externe par- tijen wordt uitgevoerd en deze par- tijen niet weten waar een bepaalde asset, zoals een gemaal of stuw zich bevindt. Infor EAM GIS biedt hen de informatie die nodig is inclusief geo- grafi sche details.


Meer informatie: nl.infor.com


Een coalitie van bouw- en infrastructuurbedrijven heeft afspraken gemaakt over veiligheid op de werkvloer. Doel is het aantal ongevallen verder terug te dringen. De intentieverklaring is de start om te komen tot een Governan- ce Code. Deze leefregels en spelregels bieden de aannemers en dienstver- leners en hun opdrachtgevers een transparant en uniform kader. Dit moet zorgen voor grotere samenwerking en uniformering. Door dit gezamenlijk te doen kunnen partijen veel meer bereiken dan ieder alleen. Onderwerpen die in de Governance Code aan bod komen zijn onder andere risicobenadering, werkwijze, opleiding en training, persoonlijke beschermingsmiddelen en het toezicht.


In de afgelopen tien jaar zijn 325 ongevallen gebeurd in de grond-, weg en waterbouw. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Van de 340 slachtof- fers van deze ongevallen zijn 18 werknemers overleden en hebben er 118 blijvend letsel overgehouden.


De partijen die deelnemen zijn: KWS Infra met moederbedrijf VolkerWessels, BAM, Heijmans, Ballast Nedam, Dura Vermeer, Strukton, TBI, ProRail, Rijks- waterstaat, Rijksgebouwendienst, Ministerie van Defensie, ACTA, KIVI NIRIA, AKD advocaten en notarissen en UNICA.


Meer informatie: www.inspectieszw.nl


Gorinchem 19, 20 en 21 maart 2013 Dé vakbeurs voor de totale rioleringsbranche Naast Rioleringsvakdagen


vindt Aqua Nederland Vakbeurs plaats. Bezoekers kunnen met één entreebewijs beide vakbeurzen bezoeken.


HAL Evenementen


Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2


HARDENBERG GORINCHEM VENRAY


4207 HZ Gorinchem T 0183 - 68 06 80 F 0183 - 68 06 00


I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl


Ons evenement. UW MOMENT. Nr.8 - 2012 OTAR


OTAR Nr.8 - 2012 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48