This page contains a Flash digital edition of a book.
NIEUW!


Intermediair tussen strategie en operatie


D.O.N. Bureau richt zich op Assetmanagement en Multidisciplinaire Renovatie- en Nieuwbouwprojecten binnen de infrastructurele sector. Onze kernwaarden zijn:


• Kennis, ervaring • Betrokkenheid, inlevingsvermogen


• Innovatie


D.O.N. Bureau is sterk in het vertalen van strategische doelstellingen naar praktisch toepasbare oplossingen. Wij werken niet voor maar met onze klanten. Dit doen we op basis van vertrouwen door zakelijk openheid en transparantie richting onze opdrachtgevers. D.O.N. Bureau treedt daarbij op als ”intermediair tussen Strategie en Operatie” op het grensvlak tussen ontwerp en uitvoering.


Evolueren van Onderhoud naar instandhoudingmanagement (Assetmanagement)?


Daartoe zijn bij de Opdrachtgever en Opdrachtnemer goed ingerichte processen en methodieken noodzakelijk waaronder: • Risico gestuurd onderhoud (RCM, FMECA, RAMS etc.) • Asset Management (PAS55, LCC etc.) • Conditiemeting volgens de NEN 2767 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) • Systems Engineering (SE)


D.O.N. Bureau vertaalt deze methodieken naar een voor uw organisatie toepasbaar en pragmatisch concept. Daarnaast kan D.O.N. Bureau u ondermeer ondersteunen bij contractvorming, aanbesteding, functioneel specifi ceren, tunnelveiligheid, opstellen business cases, conceptual design en projectbegeleiding/ projectmanagement.


Voor meer informatie over onze diensten en reeds uitgevoerde projecten verwijzen wij u naar onze website www.donbureau.nl Ook kunt u direct contact opnemen met één van onze medewerkers.


Sint-Catharinaplein 17, 4611 TS Bergen op Zoom T +31 (0) 164 25 25 37 | www.donbureau.nl | info@donbureau.nl


D.O.N. Bureau heeft projecten uitgevoerd voor onder andere Rijkswaterstaat, NEN, Prorail, Schiphol Group, Provincie Gelderland, Defensie, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Werken Rotterdam KEMA/TenneT, Gemeente Arnhem, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) Amsterdam, Stadsbeheer Dordrecht.


• Pragmatisme • Enthousiasme • Slagkracht, fl exibiliteit


FAAM ASSET MANAGEMENT


Serving your AMbitions


In deze tijd van ondernemen zijn er veel onzeker- heden die ons bezig houden. De omgeving om ons heen veranderd en vaste traditionele waarden zijn niet meer zoals we ze kenden. En de huidige conjuctuur lijkt voor langere tijd ons speelveld te zijn.


Wellicht vraagt u zich af hoe het met uw doelen voor de (middel)lange termijn staat? Of de strategie nog bestendig is tegen de huidge en komende omstandigheden? En is mijn businesscase nog haalbaar?


FAAM kan voor u een adviserende en ondersteu- nende rol spelen. Wij zijn voorstander van een economische kijk op techniek. FAAM vertaalt uw lifecycle strategie naar dagelijks onderhoud.


Onze service is volledig gericht op het vertrouwelijk ondersteunen van het bereiken van uw doelen. Dit kan uiteenlopen van tenderbegeleiding / manage- ment (zowel binnen DBFM als integrale instand- houdingscontracten), RAMS-analyses, strategische asset managementplannen, systems engineering, life cycle management, onderhoudsconcepten, implementeren processen en systemen, onderhoudsmanagement.


Een van onze belangrijkste waarden is het hebben van plezier in ons werk. Elke dag willen we weer leren, ervaren en helpen. Openheid, vertrouwen en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel.


Mosselstraat 2, 4611 SV Bergen op Zoom www.faam-bv.nl | info@faam-bv.nl


32 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48