This page contains a Flash digital edition of a book.
Asset management voor opdrachtnemers Nieuwe verhoudingen vragen schakelen van de markt


O


pdrachtgevers in de infrastructuur, zoals Rijkswater- staat en Prorail, zijn volop bezig met asset manage- ment. Zij brengen asset management onder in pro-


gramma’s en projecten en vragen de markt hier invulling aan te geven. Maar in de markt is het nog geen gemeengoed. De grotere aannemers zijn inmiddels wel actief op het gebied van asset management. Zij hebben kennis in huis gehaald en zet- ten hiervoor afdelingen op. Kleinere aannemers, ervaren asset management nog vaak als nieuw. Luc de Laat, directeur bij CMS Asset Management, een middelgroot adviesbureau op het gebied van asset management, legt uit hoe de kloof kan worden verkleind tussen waar opdrachtgevers staan en wat ze vragen aan de markt.


Uitdaging kleinere marktpartijen De Laat: “Wij zien dat vooral kleinere aannemers hun indivi- duele expertise vaak bundelen in combinaties en zich hier- mee inschrijven op de steeds groter wordende infrastructu- rele contracten. Hun sterkte ligt in de tactisch-operationele uitvoering. Maar om invulling te geven aan strategisch-tacti-


sche vragen rondom asset management, ligt dat anders. Het blijkt lastig om antwoord te geven op vragen als ‘Hoe ontzorg ik mijn opdrachtgever’ en ‘hoe richt ik een onderhoudsma- nagement systeem in wat aansluit bij de informatiesystemen van de opdrachtgever’. Naast de inhoudelijke invulling is ook cultuur rondom asset management een belangrijk aspect. Dat vergt van de aannemers een andere manier van werken en sa- menwerken in de combinatie. Kortom, er zijn heel wat uitda- gingen.”


De markt aan zet Volgens De Laat ligt hier ook een taak voor de markt en voor de brancheorganisaties. Als lid van de sectie Infra van de NVDO, draagt hij zijn steentje bij. “De sectie Infra brengt ken- nis over asset management naar de markt door het organise- ren van verschillende themabijeenkomsten. Denk hierbij aan bijeenkomsten als ‘Praktijkgericht risicomanagement voor be- heer en onderhoud van assets’. Zelf geven we als CMS ook cursussen op dat gebied, zoals de verkennende cursus ‘Asset management’. Een goede aanzet voor een eerste bewustwor- ding en om met elkaar in gesprek te gaan over wat asset ma- nagement betekent voor organisaties.”


Op de website van CMS staat een interactief kennismodel waarin de belangrijkste onderwerpen rond asset management worden toegelicht.


Meer informatie: www.cmsam.nl www.nvdo.nl


Nr.8 - 2012 OTAR OTAR Nr.8 - 2012 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48