This page contains a Flash digital edition of a book.
dig technieken tot wel 30 à 40 procent kan worden bespaard, nog los van de overlast voor de omgeving die ermee wordt voorkomen. De overlast, die soms wel maanden kan aanhou- den, wordt kennelijk nog steeds geaccepteerd door de omge- ving. Maar als een weg voor de derde keer in korte tijd wordt opengebroken zal dat veel minder het geval zijn. Let wel, het maakt de aannemers zelf niet uit hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Wij als NSTT hanteren dan ook de slagzin: ‘No-Dig, alleen als het no-dig is’. Maar als gemeenten in hun bestekken uit blijven gaan van de traditionele aanpak, missen we met z’n allen de boot en wordt in veel gevallen on- nodig veel geld verspild. Neem alleen maar de compensatie- regeling voor het midden- en kleinbedrijf, voor de winkels die hun omzet zien slinken als de straat lange tijd open gaat. Win- keliers die bovendien maar moeten afwachten of hun klan- tenkring na afloop nog wel terugkeert. Wat kunnen wij nog meer doen om de techniek en de voordelen van no-dig op de bureaus van de direct verantwoordelijken te laten belanden?”


BESIX Nederland Trondheim 22 – 24 Postbus 8


2990 AA Barendrecht Telefoon +31 (0)180 64 19 90 Fax +31 (0)180 64 19 91 nederland @besix.com www.besixnederland.com


In de bodem ‘kijken’


Jutte vult aan: “De ontwikkelingen in de no-dig techniek gaan enorm snel. Waren wij in het begin al onder de indruk van trekkrachten van 8 ton, tegenwoordig is 400 tot 500 ton al heel gewoon. De afstanden waarover geboord wordt, worden ook steeds groter, waardoor nog minder overlast voor de om- geving optreedt. De technieken waarmee in de bodem ‘ge- keken’ kan worden om vast te stellen waar alle buizen, ka- bels en leidingen liggen om bij het boren eventuele schade


VERTROUWEN DYNAMIEK


STABILITEIT


‘WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN ENORME VERVANGINGSOPGAVE VAN LEIDINGEN, KABELS EN BUIZEN’


bouwt aan Nederland…


BESIX is een wereldwijd opererend bouwbedrijf met ruim 100 jaar ervaring in de civiele betonbouw, industriële bouw, utiliteitsbouw en maritieme bouw. Sinds 1992 is BESIX actief in Nederland.


BESIX is voortdurend op zoek naar gedreven, vakkundige mensen die willen groeien in een professioneel, veelzijdig en persoonlijk bedrijf dat klaar is voor de toekomst.


te voorkomen, worden ook steeds verfijnder. Hoe vaak hoor je niet dat er bij graafwerkzaamheden kabels worden geraakt met alle extra kosten van dien? Voor ons is het af en toe bijna een prehistorische aanblik als wij in stedelijk gebied, tussen de wirwar aan kabels en leidingen, een te vervangen leiding met veel moeite tussen de andere moeten zien ‘weg te peu- teren’ om vervolgens met nog meer moeite een nieuwe aan te brengen. Onze leden hebben inmiddels compacte machines tot hun beschikking die juist in een dichtbebouwde omgeving heel goed uit de voeten kunnen.”


De lange adem En op de vraag of de vereniging misschien nog te beschei- den opereert, waardoor de boodschap niet duidelijk genoeg overkomt, reageert Jutte: “Misschien zijn we een vereniging tussen honderden andere verenigingen waar potentiële op- drachtgevers mee te maken hebben. We zijn een kennis- overbrengende vereniging en hebben er tot nu toe alles aan gedaan om te overtuigen. Het is een kwestie van de lange adem.”


Werken bij BESIX? WWW.JOBS.BESIX.COM


www.keur.it 085-2733503


Keur-IT, óók voor conditiemeting van de Infrastructuur conform NEN 2767-4


Op PDA of Tablet-PC


8


KEU 95 Advertentie Otar.indd 1 14 Nr.8 - 2012 OTAR


Nr.2 - 2012 OTAR OTAR Nr.2 - 2012


17-03-2011 09:26:41


OV Terminal Utrecht CS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48