This page contains a Flash digital edition of a book.
Sleufl oze technieken ku ‘OUDE GEWOO


TOT ONNODIGE WE


Winnaar No-Dig Award, gemeente Sittard-Geleen/Heijmans Civiel.


De Amsterdamse wethouders Wiebes en Van Poelgeest presenteerden begin november hun Mobiliteitsaanpak voor de stad. En groots plan met tal van noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat verkeersstromen in de hoofdstad in de toekomst vastlopen. Toch is in Amsterdam en andere steden een van de oorzaken van verkeershinder het werk aan kabels en leidingen in de weg waarbij hele straten worden opgebroken en auto’s en openbaar ver- voer moeten worden omgeleid. Vaak onnodig, vindt de NSTT, de Nederlandse vereniging voor Sleufl oze Technieken en Toepassingen.


Tekst: Olav Lammers 10 Nr.8 - 2012 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48